Kirjoittaja Aihe: Yhdistyksen vuosikokous 24.2.2024 alkaen kello 11:00 Tampereen pääkirjastossa  (Luettu 2014 kertaa)

Sentinel

 • Toimihenkilö
 • Toimikunta
 • Käyttäjä
 • *
 • Viestejä: 53
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Tampereen pääkirjasto Metsossa 24.2.2024 kello 11:00-15:00

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouksessa kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus. Luonnollisesti mielipiteitä saa esittää myös tätä nuoremmat henkilöt.

Kokouksessa käsitellään budjetin ja hallitusten jäsenten valinnan lisäksi esityslistalta löytyvät asiat. Tähän ketjuun jokainen jäsen voi ehdottaa käsiteltäviä asioita, asiat lisätään esityslistalle ja käydään läpi kokouksessa. Olisi erittäin suotavaa, että jos jotakin ehdotat niin tulet myös kokoukseen paikalle asiasta keskustelemaan.

Jäsenhakemuksissa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin tullaan lähettämään vielä virallinen kokouskutsu asiasta. Kokous on yhdistyksen sisäinen ja sinne ovat tervetulleita ainoastaan yhdistyksen jäsenet.


Esityslista

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Vuoden 2023 toimintakertomus

6 Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

7 Vastuunvapautuksen myöntäminen hallitukselle 2023

8 Hallituksen valinta kaudelle 2024

9 Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta

10 Jäsenmaksun tarkistus kaudelle 2024

11 Hallituksen nimenkirjoittajien määrän tarkistus

12 Sääntömuutokset
- Allekirjoituksen vaatiminen alaikäiseltä pelaajalta
- Oranssi raatoliina pakolliseksi
- Molempien käsien joukkuetunnistenauhat pakolliseksi

13 Toimintaehdotukset 2024
- Uudet pelialueet
- Junioritoiminta
- Aikuistoiminta

14 Hankinnat vuodelle 2024
- Pelialueille tarvittavat investoinnit
- Peleissä käytettävä rekvisiitta mm. "Rekvisiitta pommi"

15 Muistamiset ja palkitsemiset

16 Muut esille tulevat asiat
- Yhdistyksen vanhojen AK-tyyppisten vuokra-aseiden huutokauppaus kokouksessa

17 Kokouksen päättäminen
« Viimeksi muokattu: 18 Helmikuu, 2024, 14:02:58 kirjoittanut Sentinel »

Sentinel

 • Toimihenkilö
 • Toimikunta
 • Käyttäjä
 • *
 • Viestejä: 53
Nyt on jäsenille lähtenyt kutsut sähköpostitse. Kutsu sisältää esityslistan, joka on päivitetty myös tähän ketjuun

Ikaros

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 2
Milloin kokouksen pöytäkirja saadaan luettavaksi?

Spyrox

 • Sihteeri
 • Administrator
 • Käyttäjä
 • *****
 • Viestejä: 1
Pirkanmaasoft ry vuosikokous 2024
1.Kokouksen avaus

Kokous avataan 24.02.2024 klo 11:00


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajana toimii Eetu Kataja-aho
Kokouksen sihteerinä toimii Peetu Ahopelto
Pöytäkirjantarkastajina toimivat Pekka Kiiski ja Marko Sintonen
Ääntenlaskijoina toimivat Janne Pirilä ja Mika Haapanen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksytään esitetyssä muodossa.

5. Vuoden 2023 toimintakertomus

Puheenjohtaja Eetu Kataja-aho esitteli kauden 2023 toimintakertomuksen

” Vuosi 2023 oli Pirkanmaasoftille ennätyksellinen tapahtumien osalta yhdistyksellä oli kolme isompaa tapahtumaa, Minimättö junioreille, Megarähinä 2 sekä Yörähinä. Nämä mukaan luettuna yhdistyksellä oli noin sata tapahtumaa viime vuonna. Pirkanmaasoft järjesti useita k18 pelejä Ikaalisten kylpylällä ja pelien suosio oli hyvä.
Yhdistys sopi ja hommasi paikallisen porukan avulla uuden Pelialueen Ikaalisista. Yhdistys osti peliajoneuvon, jota käytettiin ja tullaan käyttämään tulevissa viikonloppupeleissä Säres centterillä, positiivisesti myös nuorilla pelaajilla on nyt mahdollista päästä lajin erikoisempiin pelimuotoihin mukaan.
Talkoissa Lempäälässä jättömaan alueella, aluetta on ehostettu. Lisäksi sinne on rakennettu kaksi siltaa sekä rappuset, offgamen aita. Lisäksi Ikaalisten tehtaalla on lukotettu alue turvalliseksi sekä rakennettu suojaseiniä.
Jäsenmäärät ovat pääpiirteittäin samana ja yhdistyksen toiminnalle on asiakaita.”


6. Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Eero Hautakangas esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen. Tilinpäätös oli luettavissa sähköisessä muodossa.
Suurimmat kulut ovat olleet pelialueiden kunnostus ja kehitys, pelinvedon korvaukset, tapahtumat, pelipropit ja pelialuevuokrat, hallinto- ja edustusmenot, pelinvetolaukkujen varustaminen ja peliauton kulut. Tuloja yhdistyksellä oli 19 280,14 € ja menoja 27 121,55 €. Tilillä oli rahaa 394,36 € ja kassassa 2 762,10 €, josta tulee yhteensä yhdistyksen varallisuudeksi 3 156,46 €

Toiminnantarkastaja Marko Sintonen on tarkastanut yhdistyksen tilinpäätöksen. Tarkastuksen pohjalta hän on antanut lausunnon:
”Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteys on tarkistettu. Tarkastuksessa en havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut väärinkäytöksiä tai sen sääntöjä olisi rikottu. Yhdistyksen hallintoa ja taloutta on hoidettu huolellisesti hyvän hallintotavan ja kirjanpitolain mukaisesti”

7. Vastuunvapautuksen myöntäminen hallitukselle 2023

Puheenjohtajana kohdassa toimii Mika Haapanen. Vuoden 2023 hallitukselle myönnetään vastuunvapautus, mutta vuosikokous antaa hallitukselle nuhteluita. Vuosikokous antaa nuhteluina huomautuksen tilinpäätöksen luettavuudesta ja läpinäkyvyydestä. Tilinpäätöksen kuluja on jaoteltu liian epäselvästi, eikä tilinpäätös anna riittävän selkeästi kuvaa yhdistyksen tilanteesta. Vuosikokous haluaa, että jatkossa vuosikokouksessa on esille erittely kulujen kohdistuksesta.8. Hallituksen valinta kaudelle 2024

Ennen varsinaisia valintoja käytiin keskustelua toiminnanjohtajan roolista yhdistyksessä. Toiminnanjohtajan roolia ehdotettiin muutettavan hallituksen jäseneksi, koska nykyisellään toiminnanjohtajan roolin vastuut risteävät hallituksen muiden toimitsijoiden kanssa. Toiminnanjohtajan roolia yhdistyksessä vertailtiin muihin yhdistyksiin, joissa toiminnanjohtaja on hallituksen ulkopuolinen toimija, jolla on oikeudet tehdä itsenäisiä päätöksiä. Puhetta oli myös toiminnanjohtajan roolin muuttamista palkatuksi työntekijäksi.

Asiasta äänestettiin: Toiminnanjohtajan rooli muutetaan hallituksen jäseneksi tai säilytetään nykyisellään. Hallitus voisi toisessa vaihtoehdossa sopia sisäisesti vastuunjaosta eri tavalla.

Äänin 2–16 päätettiin säilyttää titteli samana.

Puheenjohtaja
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Eetu Kataja-aho

Varapuheenjohtaja
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Lasse Vähäniemi

Rahastonhoitaja
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Eero Hautakangas

Toiminnanjohtaja
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Teemu Tamminen

Jäsenvastaava
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Verne Vilkuna

Talkoovastaava
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Joonas Mero

Sihteeri
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Pekka Kiiski

Hallituksen jäsen
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Mika Haapanen

Hallituksen jäsen
Rooliin ehdotettiin Janne Pirilä, joka ei ollut käytettävissä rooliin.
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Marko Sintonen


9. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta

Toiminnantarkastajana toimii Otto Solmula ja varahenkilönä Janne Pirilä.


10. Jäsenmaksun tarkistus kaudelle 2024

Yhdistykselle olisi tarvetta varastolle. Tämä lisäisi kuluja pysyvästi. Asiasta keskustelliin eri vaihtoehtoja. Esiteltiin ideoita ryhmäalennuksista, kertamaksun nostosta ja tukijäsenyyden nostosta. Puheeksi nousi myös uusi jäsenluokka. Jäsenluokalla voisi olla etuja muihin nähden, kuten alennuksia tai etuosto-oikeuksia tiettyjen tapahtumien lippuihin. Jäsenluokan hinta olisi jäsenyyttä ja kannatusmaksua suurempi.

[1] Ehdotettiin jäsenmaksun nostamista 50 €:oon TAI 60 €:oon TAI pitämistä nykyisessä40 €:ssa
[2] Ehdotettiin kannatusmaksun nostamista 25 €:oon TAI 30 €:oon TAI nostamista 35 €:oon TAI nostamista 50 €:oon TAI pitämistä nykyisessä 20 €
[3] Ehdotettiin uusi hallitus voi perustaa uuden jäsenluokan TAI ei anneta mahdollisuutta

Päätös:
[1] Äänin 13–1–4 päätettiin asettaa jäsenmaksun suuruudeksi 50 €
[2] Äänin 4–11–0–1–2 päätettiin asettaa kannatusmaksun suuruudeksi 30 €
[3] Äänin 12–6 päätettiin jäsenluokka mahdollistaa. Uusi hallitus määrittää jäsenyyden sisällön ja hinnan


11. Hallituksen nimenkirjoittajien määrän tarkistus

Nykyinen käytäntö: ” Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.”

Ehdotus: Yhdistyksen nimenkirjoittajiksi lisätään myös toiminnanjohtaja, jäsenvastaava ja talkoovastaava ja vaadittavien nimenkirjoittajien määrä lisätään kolmeen TAI lisätään nimenkirjoittajat ja vaaditaan neljä TAI pidetään nykyisellään

Päätös: Äänin 2-2-14 päätettiin pitää entisellään.

12. Sääntömuutokset

Allekirjoitusten vaatiminen alaikäisiltä pelaajalta
Nykyinen muotoilu säännöissä: ” Alle 18-vuotiailta hakijoilta vaaditaan huoltajan allekirjoitus jäsenhakemukseen.”
Kohta esitetään poistettavan säännöistä, koska jäsenhallinnan siirryttyä Kide.app:iin, ei allekirjoitusten keräämiseen ole mahdollisuutta. Kide.app:ssa jäsenyyden ostaminen vaatii pankkitilin. Lisätään sääntöihin teksti: alaikäiseltä jäsenhakijalta vaaditaan huoltajan suostumus”
Päätös: Toimitaan ehdotuksen mukaisesti.

Oranssi raatoliina pakolliseksi
Pelisääntöjä koskeva kohta päätettiin siirtää uuden hallituksen päätettäväksi

Molempien käsien joukkuetunnistenauhat pakolliseksi
Pelisääntöjä koskeva kohta päätettiin siirtää uuden hallituksen päätettäväksi.
Vuosikokouksessa haluttiin pöytäkirjaan kirjoitettavan, että nykyiselläänkin on vaikeutta saada kaikille pelaajille jo yksi hihanauha.

13. Toimintaehdotukset 2024

Uudet pelialueet
Kalevan lastentalolle voitaisiin saada k-18 pelitapahtuma.
Tampereen Lakalaivassa on mahdollisesti tiedossa myös yksi pelipaikka.

Junioritoiminta
Hallitukselle ehdotettiin, että uusi hallitus perustaisi nuoristoimikunnan, joka alkaisi kehittämään nuorisotoimintaa.
Ehdotettiin myös, että nuorisopeleissä vetäjiä olisi aina vähintään kaksi.

Aikuistoiminta
Aikuistoimintaa tullaan kehittämään jatkossakin. K-18 pelejä järjestettäneen Tampereen seudulla eri paikoissa.

Muut ehdotukset
Ehdotettiin, että hallitus tarkastelisi foorumin käytön jatkoa.
Ehdotettiin, että ruuhkaisimpiin peleihin esimerkiksi Säreksen peleihin otetaan kaksi pelinvetäjää päivittäin.
Ehdotettiin, että kehitetään pelinvetomalleja ja pidetään koulutuspäivä pelinvetäjille.14. Hankinnat vuodelle 2024

Pelialueille tarvittavat investoinnit

Lempäälä:
Yläkylän yksi silta uusitaan. Keskipuskan liejua poistetaan. Hökkeleitä ja suojia rakennetaan lisää. Yläkylän rakennuksien korvaaminen lähestyy. Rakennukset ovat huonossa kunnossa ja vaihtoehtoja tulisi selvitellä.

Ikaaliset:
Hätäpoistumisteiden merkintä.
Järjestetään myös talkooidea-kilpailu

Peleissä käytettävä rekvisiitta. mm. ”rekvisiitta pommi”
Keskusteltiin rekvisiitan hommaamisesta. Hallitus päättää niiden hommaamisesta.

15. Muistamiset ja palkitsemiset

Edellinen hallitus ilmoittaa Markku Majurin muistamista aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen talkoisiin. Hänelle myönnetään 50 € lahjakortti Atom-airsoftiin.16. META

Yhdistyksen vanhojen AK-tyyppisten vuokra-aseiden huutokauppaus kokouksessa
Yhdistys on uusinut aseensa jo kauan aikaa sitten. Vanhat AK-malliset aseet ovat jääneet käyttämättömiksi. Vain toinen aseista toimii ja toinen on varaosia. Aseet myydään pakettina aselaukun kanssa 130 € hintaan Janne Pirilälle. Janne maksaa summan yhdistykselle

Pelinvetokorvausten tarkastelu
Pelinvetokorvauksen sisältöä olisi hyvä tarkentaa siten, että määritellään mistä se koostuu. Päädyttiin, että jatkossa pelinvetokorvaus maksetaan jatkossa verohallinnon määrittämän kotimaan päivärahan mukaisesti.

Muiden korvausten tarkastelu
Vuosikokouksessa keskusteltiin, miten oikeutetuiksi pelaajat kokevat yhdistyksen maksamat korvaukset. Mainittiin ikäväksi, että vaikka pelinvetäjä saa korvauksen pelipäivästä, ei hän välttämättä ole valmistunut kovin hyvin. Jäsenvastaavan korvausta pidettiin pienenä suhteessa tehtävä määrään.

Pistokronojen lisääminen
Pistokronoja on liian harvoin ja niitä haluttaisiin useammin.


17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään 24.02.2024 14:10