Kirjoittaja Aihe: Yhdistyksen vuosikokous 25.2.2023 alkaen kello 13:00 Tampereen pääkirjastossa.  (Luettu 2708 kertaa)

Sentinel

 • Toimihenkilö
 • Toimikunta
 • Käyttäjä
 • *
 • Viestejä: 53
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Tampereen pääkirjasto Metsossa 25.2.2023 kello 13:00-16:00

Heti kokouksen jälkeiselle ajalle yhdistys on varannut läheisen saunatilan. Saunatilaan ovat kaikki kokouksen osallistujat tervetulleita

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouksessa kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus. Luonnollisesti mielipiteitä saa esittää myös tätä nuoremmat henkilöt.

Kokouksessa käsitellään budjetin ja hallitusten jäsenten valinnan lisäksi esityslistalta löytyvät asiat. Tähän ketjuun jokainen jäsen voi ehdottaa käsiteltäviä asioita, asiat lisätään esityslistalle ja käydään läpi kokouksessa. Olisi erittäin suotavaa, että jos jotakin ehdotat niin tulet myös kokoukseen paikalle asiasta keskustelemaan.

Jäsenhakemuksissa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin tullaan lähettämään vielä virallinen kokouskutsu asiasta, sisältäen saman tiedon mitä tässä.

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Vuoden 2022 toimintakertomus
6 Vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7 Vastuunvapautuksen myöntäminen hallitukselle 2022
8 Kulukorvausten tarkastaminen kaudelle 2023
9 Hallituksen valinta kaudelle 2023
10 Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta
11 Jäsenmaksun tarkistus kaudelle 2023
12 Toimintaehdotukset 2023
- Uudet pelialueet
- Junioritoiminta
- Aikuistoiminta
- Arkipelit
- Säreksen erikoistapahtuma
13 Hankinnat vuodelle 2023
- Pelialueille tarvittavat investoinnit
- Savuheitteet ja muu peleissä käytettävä rekvisiitta
-Vuokrapakettien kasvosuojainten uusiminen (sis. Silmä-ja naamasuojaimet)
14 Mahdolliset yhteistyökumppanit
15 Pelisääntöjen muokkaus lasertähtäinten osalta
16 Muistamiset ja palkitsemiset
17 Muut esille tulevat asiat
18 Kokouksen päättäminen
« Viimeksi muokattu: 17 Helmikuu, 2023, 10:54:32 kirjoittanut Sentinel »

reflex

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 125
 • youtube.com/v/9gYvW0nwkwM
Lainaus
15 Muut esille tulevat asiat

Joka vuotisen erikoistapahtuman järjestäminen Säres centerin pelialueella?
web.archive.org/web/20150521021815/sofmag.com/ten-years-to-the-day
en.wikipedia.org/wiki/Black_Hawk_Down_%28film%29
en.wikipedia.org/wiki/American_Sniper
en.wikipedia.org/wiki/12_Strong
en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Valor
en.wikipedia.org/wiki/Forces_sp%C3%A9ciales
en.wikipedia.org/wiki/Elite_Squad

Nosferatu

 • Toimikunta
 • Käyttäjä
 • *
 • Viestejä: 655
Varmasti keskustellaan isompien tapahtumien järjestämisestä ja peleistä yleisesti. Kokouksessa ei kuitenkaan suoranaisesti voida päättää asiasta, koska järjestäminen edellyttää aina vapaaehtoistyötä useamman puuhamiehen voimin, mikä ei tietenkään ole itsestäänselvyys. Kokouksessa pystyy asiaan vaikuttamaankin parhaiten äänestämällä hallitukseen ehdokkaita, jotka edistävät tällaisten tapahtumien järjestämistä, tai asettumalla itse ehdolle.

Nosferatu

 • Toimikunta
 • Käyttäjä
 • *
 • Viestejä: 655
Muistakaa huominen kokous, eli paikalle vaan jos kiinnostaa vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Ne jotka jatkavat saunatilaisuuteen kokouksen jälkeen, ottakaa mukaan omat pyyhkeet. Yhdistys tarjoaa pienen määrän juotavaa ja pientä välipalaa.

Sentinel

 • Toimihenkilö
 • Toimikunta
 • Käyttäjä
 • *
 • Viestejä: 53
Kokoustilana toimii Kanerva. Osallstujat voivat kysyä neuvoa kirjaston infosta

Sentinel

 • Toimihenkilö
 • Toimikunta
 • Käyttäjä
 • *
 • Viestejä: 53
Pirkanmaasoft ry vuosikokous 2023 kokous pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Kokous avataan 25.02.2023 klo 13:10

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajana toimii Janne Pirilä
Kokouksen sihteerinä toimii Peetu Ahopelto
Pöytäkirjantarkastajina toimivat Marko Sintonen ja Eero Hautakangas
Ääntenlaskijoina toimivat Eetu Kataja-aho ja Mika Kohtamäki

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Siirretään jäsenmaksun tarkastus kohtaan 8. Siirretään kohta 15 kohtien 8:n ja 9:n väliin.

5. Vuoden 2022 toimintakertomus
Hallituksen toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen
Sunnuntaipelejä järjestettiin 49 kappaletta. Yhteensä tapahtumia pidettiin 68 kappaletta.
Pelejä pelattiin monipuolisesti eri alueilla, uutuutena muutaman kerran pelattiin
Boombattlen alueella Hiedanrannassa. Säres-centterillä pelattiin ensimmäistä kertaa
Megarähinä. Jäseniä yhidstyksellä oli 250.

Viime vuonna toteutetun tyytyväisyyskyselyn perusteella yhdistyksen jäsenet ja peleihin
osallistujat tyytyväisiä toimintaan. Kyselyyn vastanneista noin 1/3 on toivoisi tapahtumia
enemmän ja 2/3 on tyytyväisiä nykyiseen määrään. Palautteessa korostuu Jättömaan
nykyinen kunto ja alueelle toivotaan parannusta. Tähän kyselyn perusteella tulisi käyttää
rahaa. Alueella oli talkoita vain kaksi kertaa. Noin puolet vastanneista toivoo yhdistyksen
hankkivan kolmannen pelialueen ja puolet on tyytyväisiä nykyiseen pelialueiden määrään.
Kyselyn perusteella 53 % vastanneista olisi valmiita maksamaan vapaaehtoisesti
suurempaa jäsenmaksua, mutta nykyistä jäsenmaksua ei koeta liian suureksi. Epassia oli
toivottu maksutavaksi. Palaute oli pääasiassa hyvää.

Kausi oli hyvin ylijäämäinen. Tässä merkittävin syy on suunniteltua pienempi talkoiden
määrä.

Pelejä veti yhteensä 14 henkilöä. 70 % peleistä on vedetty viiden henkilön toimesta.
Pelinveto halukkuutta voisi lisätä vetokorvauksen nostaminen tai antamalla vetäjille
mahdollisuus ostella vapaammin objekteja peleihin tai tarjoamalla sopivia koulutuksia
aktiivisille vetäjille (EA-kurssi, JV-kurssi yms.)

Kaudelle 2023 hahmoteltiin ajatuksia. Säännöllisiä arkipelejä on toivottu lisää. Nähdään,
että säännöllisyys lisäisi pelaajien määrää ja tasoittaisi sunnuntai pelien pelaajamäärää.
Ongelmana on ollut vain puolikkaana maksettava vetokorvaus pelinvetäjälle. Tämä on
vähentänyt pelinveto halukkuutta. Ratkaisuksi on esitetty vetokorvauksen korottamista
täysmääräiseksi tai korottamista täysmääräiseksi tietyn pelaajamäärän ylittyessä.

Toisekseen hahmoteltiin useamman suuren pelitapahtuman järjestämistä. Esimerkiksi
voitaisiin pitää Megamätön kaltainen tapahtuma Megarähinä lisäksi tai sitten
Megarähinästä kevennetty versio keväträhinä. Keväträhinässä ongelmaksi nousee
mahdollinen hallituksen vaihtuminen, jolloin edellinen hallitus sitoo uuden hallituksen

Kolmanneksi hahmoteltiin K-18 pelien järjestämistä Säres-centterillä. Alue on etelämpänä
kuin Jättömaa, jolloin pelit voisivat houkutella yhdistyksen ulkopuolisia pelaajia.

Neljäntenä aiheena hahmoteltiin yhdistyksen varallisuuden lisäämistä. Esiteltiin ajatus,
jossa yhdistys sijoittaisi rahaa keskitason riskiseen rahastoon ja voisi tätä kautta
merkittävästi lisätä varallisuuttaan. Varallisuuden lisäämiselle olisi syynä varautuminen
ennakoimattomiin tapahtumiin. Esimerkiksi pelialueen menettäminen, jonkin erityisen
hyvän pelialueen ilmestyminen myyntiin tai jos yhdistys joutuu maksamaan
oikeudenkäyntikuluja

6. Vuoden 2022 tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Mika Kohtamäki esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tilinpäätös oli
luettavissa sähköisessä muodossa. Suurimmat kulut ovat olleet tukimerkkien ja
hihanauhojen hankinta sekä Säres-centerin vuokrasopimus. Tuloja yhdistyksellä oli
15 309,97 € ja menoja 13 416,34 €. Tilillä oli rahaa 2541,91 € ja kassassa 8 737,23€, josta
tulee yhteensä yhdistyksen varallisuudeksi 11 279,14 €

7. Vastuunvapautuksen myöntäminen
hallitukselle 2022

Puheenjohtajana kohdassa toimii Marko Sintonen. Vuoden 2022 hallitukselle myönnetään
vastuunvapautus.

8. Kulukorvausten ja jäsenmaksun
tarkastaminen kaudelle 2023

Esiteltiin Janne Pirilän tekemä kululaskuri. Laskuriin voidaan merkata arvio järjestettävien
pelienmäärästä, jäsenmaksu ja pelinvetokorvaus, millä voidaan laskea arvio vuoden
tuloksesta.

Ehdotus:
[1] Ehdotettiin jäsenmaksun nostamista 35 €:oon TAI 40 €:oon TAI pitämistä nykyisessä
30 €:ssa
[2] Vetokorvauksen nostamista 60 €:oon TAI 70 €:oon TAI pitämistä nykyisessä 50 €:ssa
[3] Vapaaehtoisen kannatusmaksun asettamista 30 €:oon TAI 40 €:oon TAI puoleen
varsinaisesta jäsenmaksusta

Päätös:
[1] Äänin 5–9-1päätettiin asettaa jäsenmaksun suuruudeksi 40 €
[2] Äänin 11-0-4 päätettiin asettaa vetokorvauksen suuruudeksi 60 €. Lisäksi toivottiin
kirjaus, että kahden henkilön jakaessa pelinvetovastuun maksetaan kummallekin vain
puolikas korvaus
[3] Äänin 2-2-10 päätettiin asettaa kannatusmaksun suuruudeksi 20 € eli puolet
varsinaisesta jäsenmaksusta

9. Pelisääntöjen muokkaus lasertähtäinten
osalta

Käytänteenä tähän saakka on ollut laserien kieltäminen peleissä, vaikka varsinaista
pelisääntöä ei ole ollut. Janne Pirilä esitteli asian diaesityksenä avulla. Jotkin muut
pelinjärjestäjät kieltäneet lasertähtäimet. Lasertähtäinten riskinä on silmävamma, mihin ei
voi varautua/ suojautua. Näiden salliminen asettaa pelinvetäjän vaikeaan vastuu
asemaan, kun hän ei voi varmuudella todeta laserin olevan turvallinen, ilman sopivaa
sertifikaattia.

Ehdotus: Ehdotettiin, että sääntöihin ei tehdä muutoksi TAI sallitaan rajoituksilla, jotka
esiteltiin kokouksessa TAI Kielletään kokonaan

Päätös: Äänin 0-2-12 ja 1 tyhjä, että lasertähtäimet kielletään kokonaan

10. Hallituksen valinta kaudelle 2023
Puheenjohtaja
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Eetu Kataja-aho

Varapuheenjohtaja
Ehdotettiin Lasse Vähäniemeä ja Jussi Ratilaista
Äänin 8-3 ja 4 tyhjää valittiin Lasse Vähäniemi

Rahastonhoitaja
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Eero Hautakangas

Toiminnanjohtaja
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Janne Pirilä

Jäsenvastaava
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Teemu Tamminen

Talkoovastaava
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Joonas Mero

Sihteeri
Valittu yksimielisesti ainoana ehdokkaana Peetu Ahopelto

Hallituksen jäsen
Ehdotettiin Mika Haapanen ja Jussi Ratilaista
Äänin 0-15 valittiin yksimielisesti Jussi Ratilainen

11. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta
Toiminnantarkastajana toimii Marko Sintonen ja varahenkilönä Markus Myllymäki. Valittiin
ilman äänestystä

12. Toimintaehdotukset 2023
Uudet pelialueet
Ei ole tiedossa. Boombattle, jossa pelattiin, on purettu eikä siellä tulla enään pelaamaan.

Junioritoiminta
Toiminnasta on pidetty. Akaasoftin toimijat ovat toivoneet yhteistyötä, jota Jussi Ratilainen
voi yrittää selvitellä

Aikuistoiminta
Lasse Vähäniemi voi alkaa tekemään toimia k-18 pelien järjestämiseksi

Arkipelit
Janne Pirilä oli hahmotellut aihetta kohdassa 5. Pelejä on tarkoitus alkaa säännöllisesti
pitämään

Säreksen erikoistapahtuma
Alueella voidaan pitää samanlainen tapahtuma kuin viime vuonna. Aikaisemmin ei ole
pidetty kahta suurempaa tapahtumaa, mutta hallitus voi yrittää järjestää toisenkin
suuremman tapahtuman

13. Hankinnat vuodelle 2023
Pelialueille tarvittavat investoinnit
Offarin aita uusitaan ja tullaan yhteistyökumppaneille myymään mainoksia. Rakennetaan
uusi silta ja lisätään suojia taktisiin paikkoihin. Pelialueelle investoidaan tuhansien eurojen
edestä. Hallitus määrittää tarkemman summan

Savuheitteet ja muu peleissä käytettävä rekvisiitta
Hallitus voi ostaa peleihin proppeja. Yhdistys voi tukea rahallisesti, jos halutaan tuoda
pelitapahtumaan jäsenien peliajoneuvoja.

Vuokrapakettien kasvosuojainten uusiminen (sis. Silmä-ja naamasuojaimet)
Vuokrapaketteihin toivotaan lisää kasvosuojaimia. Hallitus voi hommata näitä

14. Mahdolliset yhteistyökumppanit
Aiheesta keskusteltu. Ei merkittäviä asioita

Ehdotus: Ei ehdotuksia

Päätös: Ei päätöksiä

15. Muistamiset ja palkitsemiset
Edellisellä hallituksella tai kokouksella ei ollut ehdottaa ketään muistettavaksi tai
palkittavaksi

Ehdotus: Ei ehdotuksia

Päätös: Ei päätöksiä

16. META
Pelinvetäjien kronometrit
Aiheesta keskusteltiin. Toivottaisiin että pelinvetäjille ostetaan omat kronometrit. Myös
muiden tuotteiden ostamisesta keskusteltiin

17. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään 25.02.2023 15:47
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2023, 20:51:43 kirjoittanut Sentinel »